Team

Logo Gemeente Utrecht

Lisette Mijnen

Projectcoördinator // Project Coordinator


Festival team

Marjolein van der Elburg

Voorzitter // President

Logo Gemeente Utrecht


Logo Gemeente Utrecht

Mandy van Boven

Penningmeester en Programma (lezingen en discussies) // Treasurer and programme (lectures and discussions)


Lotte Gatsonides

Logistiek en Programma (lezingen en discussies) // Logistics and Programme (lectures and discussions)

Logo Gemeente Utrecht


Logo Gemeente Utrecht

Nikki Watzeels

Programma (kunst, theater, film) en vrijwilligers coördinator // Programme (arts, theater, film) and volunteer coordinator


Sophie van Dijk

Programma (kunst, lezingen en discussies) // Programme (arts, lectures and discussions)

Logo Gemeente Utrecht


Logo Gemeente Utrecht

Boris Uitham

Programma (muziek) en Website // Programme (music) and Website


Erasmus+ Youth Event

Julia de Lange

Voorzitter en Programma (mensenrechten) // President and Content (human rights)

Logo Gemeente Utrecht


Logo Gemeente Utrecht

Elianne Pasker

Penningmeester en vrijwilligers coördinator // Treasurer and volunteer coordinator


Sanne van de Voort

Programma (EU/Politiek) // Content (EU/Politics)

Logo Gemeente Utrecht


Logo Gemeente Utrecht

Carolien Lubberhuizen

Erasmus+ en deelnemers verantwoordelijke en Reflectie coördinator // Erasmus+ and incoming responsible and Reflection Coordinator


Tamara Houtsma

Logistiek // Logistics

Logo Gemeente Utrecht


Logo Gemeente Utrecht

Mirte Bruns i.s.m. Utrecht in Dialoog

Europese Dialogen // European Dialogues


Campagne team

Danine Burggraaf

Persverantwoordelijke // Press responsible

Logo Gemeente Utrecht


Logo Gemeente Utrecht

Nora Zwierenberg

Designer // Designer